Сайтка кириу

Foydali manbalar


РОССИЯЛЫҚ ҚӘНИГЕЛЕР ҚАРАӨЗЕККЕ ЖӘРДЕМГЕ КЕЛДИ

Россияның ири медициналық мәкемелеринде хызмет көрсетип атырған 40 қа жақын медициналық қәнигелер август айының орталарында Өзбекстанға келген еди. Бүгин олардан екеўи Қараөзек районына келип, районлық емлеўхана қәнигелери тәрепинен күтип алынды.Олар бирлеспедеги жуқпалы кеселликлер бөлиминдеги коронавирусқа шатылған наўкасларды шыпакерлеримиз бенен биргеликте тексериў жумысларын алып барды. Тексериў даўамында коронавирусқа шатылған наўқасларды емлеў бойынша тәжирийбелерин жергиликли шыпакерлер менен бөлиседи. Сондай-ақ, бул тәжирийбели шыпакерлер карантин зоналарының жумыслары менен танысып, оларға әмелий усыныслар берди.