Сайтка кириу

Пайдалы дереклер


РОССИЯЛЫҚ ҚӘНИГЕЛЕР ҚАРАӨЗЕККЕ ЖӘРДЕМГЕ КЕЛДИ

Россияның ири медициналық мәкемелеринде хызмет көрсетип атырған 40 қа жақын медициналық қәнигелер август айының орталарында Өзбекстанға келген еди. Бүгин олардан екеўи Қараөзек районына келип, районлық емлеўхана қәнигелери тәрепинен күтип алынды.Олар бирлеспедеги жуқпалы кеселликлер бөлиминдеги коронавирусқа шатылған наўкасларды шыпакерлеримиз бенен биргеликте тексериў жумысларын алып барды. Тексериў даўамында коронавирусқа шатылған наўқасларды емлеў бойынша тәжирийбелерин жергиликли шыпакерлер менен бөлиседи. Сондай-ақ, бул тәжирийбели шыпакерлер карантин зоналарының жумыслары менен танысып, оларға әмелий усыныслар берди.