Сайтка кириу

Пайдалы дереклер


ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН СЕМИНАР БОЛЫП ӨТТИ.

Пүткил дүньяға жайылған коронавирус пандемиясы бәрше  мәмлекетлер қатары бизиң мәмлекетимизде де ҳәр бир тараўға өз тәсирин тийгизбей қалмады. Әсиресе билимлендириў тараўында өткен оқыў жылы төртинши шереги толық  онлайн усылда аралықтан алып барылыўына туўра келип, бәрше билимлендириў орынларында онлайн  усылда сабақлар өтилди. Усы жылдың 28-август күни Президентимиз Ш.М.Мирзиёев басшылығында улыўма орта билим бериў мектеплеринде оқыў жылына таярлық мәселелерине бағышланған видеоселектор мәжилисинде  мектеп оқыўшыларының жаңа оқыў жылы қай тәризде басланыўы қызықтыратуғынлығы, журтымызда бул мәселеге бийпарық шаңарақ жоқ екенлигин атап өтип, ҳәр тәреплеме терең талқылаўға алыў, бунда халық пикирин билиў, ата-аналар ҳәм оқытыўшылар менен мәсләҳәтлескен ҳалда, ҳәр тәреплеме терең ойланған қарар қабыл етиў бойынша көрсетпе берген еди. Усы тийкарда, Қараөзек районы халық билимлендириў бөлимине қараслы 28-санлы улыўма орта билим бериў мектебинде семинар болып өтти. Онда район ҳәкиминиң орынбасары А.Джуманиязов, районлық халық билимлендириў бөлими баслығы Д.Изетуллаев районлық санитариялық эпидемиологиялық тынышлық орайы бас шыпакери А.Аймуратовалар шығып сөйлеп, дəслеп «Билимлендириў процесине кирисиў ҳәптеси» даўамында оқыўшыларға санитария-гигиеналық талапларға әмел етиў, кеселликти жуқтырып алмаў, социаллық аралықта сақланған ҳалда сəўбетлесиў, мектепке кириўде ҳәм шығыўда, тәнепис ўақтында ҳәрекетлениў тәртиби сыяқлы қағыйдаларды түсиндириў мақсетке муўапық екенлиги қатнасыўшыларға түсиндирилди.