Сайтка кириу

Пайдалы дереклер


РЕЗЕРВТЕГИ ƏСКЕРЛЕР ХОШАМЕТЛЕНДИ

Қараөзек районы аймағында ишимлик суўы қыйын болған аймақлардағы халықтың турмыс шараятын жақсылаў ҳәм сол жерлерде шарўашылықты раўажландырыў мақсетинде район аймағындағы 8 аўыл пуқаралар жыйынларында жәми 34 орында артезиан қудықларын қазыў режелестирилген еди. Өзбекстан Республикасы Айрықша жағдайлар министрлиги басшылығында «Ўзбекгидрогеология» МУК қатнасында сентябрь айынан баслап қазыў жумысларының алып барылыўы нәтийжесинде район аймағында бир қанша орынлардан артезиан […]

РАЙОН ҲƏКИМИ БАЗАР БАҲАЛАРЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫ

Районда азық-аўқат қəўипсизлигин тəмийинлеў ҳəм ишки базарларда баҳалардың турақлылығын сақлаў бойынша бир қанша жумыслар əмелге асырылмақта. Бүгин район ҳəкими  тийисли тараў ўəкиллери менен биргеликте “Қараөзек дийқан” базарында болды. Онда халықтың тийкарғы зəрүрлиги ушын талап етилетуғын азық-аўқат өнимлериниң баҳалары менен жақыннан танысты. Алып барылған илаж даўамында ишки базардың санитариялық-гегиеналық жағдайын көзден өткерип, айырым кемшиликлердиң бар екенлигин […]

ТАМАРҚА ҚОСЫМША ДƏРАМАТ ДƏРЕГИ

 Бүгин райондағы “Есим” МПЖ да қыйтақ жер майданларынан нəтийжели пайдаланыў ҳəм оннан өним жетистириўге арналған семинар кеңес болып өтти. Семинарға район ҳəкими У.Утамбетов Қарақалпақстан Республикасы Фермер Дийхан хожалықлары ҳəм қыйтақ жер ийелери қеңесиниң баслығы Қ. Нурымбетов ҳəм райондағы өзин-өзи басқарыў уйымларының басшылары менен қыйтақ жер ийелери қатнасты. Семинарда шығып сөйлеўшилер үй алды қыйтақ жерлеринен утымлы […]