Сайтка кириу

Пайдалы дереклер


«МЕН ОҚЫҒАН МЕКТЕБИМЕ КИТАП САЎҒА ҚЫЛЫМАН»

2019 жыл 20 март күни «Мен оқыған мектебиме китап саўға қыламан» режеси шеңберинде Республика руўхыйлық ҳәм ағартыў орайы Қараөзек районлық бөлими баслығы Муратбай Атажанов өзи билим алған Қараөзек районлы ХББ не қараслы 28 санлы мектебине китаплар саўға қылды.     

Үлкемизде «Наўрыз»

2019 жыл 17 март. Қараөзек районында «Наўрыз»байрамы салтанатлы түрде болып өтпекте. Халық сейиллери, халықымыздың бай миллий дәстурлери ҳәм миллий тағамлар. Миллий қосықлар, үрип-әдетлерден көринислер ҳәм Көкпар аламан, жорға, Палўанлар гүреси, қошқарлар гүреси  болип өтпекте. Фото репортаж:          

№ораузак туманининг ижтимоий статистик кўрсаткичлари

Сони Коэффициенти, 1000 аҳолига нисбатан 2017 йил 2018 йил 2017 йил 2018 йил   Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши) 52,0 52,4 х х Аҳолининг табиий ўсиши (киши) 726 736 14,1 14,1 Туғилганлар (киши) 966 1010 18,7 19,4 Вафот этганлар (киши) 240 274 4,6 5,3 Гўдаклар ўлими (1 ёшгача болалар) (киши) 19 17 17,9 […]